สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

เนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากอดีตถึงปัจจุบัน

 

1.  นายแพทย์ศรายุทธ   จริยะวิสุทธิ์      

      ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2526 - 2527

 

2 . นายแพทย์สมประสงค์ กุลประสูติดิลก

      ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2527-2529

 

3. นายแพทย์อภิสิทธิ์  ธำรงวรางกูร  

     ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2529 - 2562


4. นายแพทย์อุรส สิงห์งาม

     ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2563-2563


5. แพทย์หญิงอภิสรา ธำรงวรางกูร

    ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน


   

 

  

view