สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
EB 16  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
            16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ดาวน์โหลด
            16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

            16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2

                   (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

ดาวน์โหลด
            16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ดาวน์โหลด
view