สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB26 ขบวนการให้บริการประชาชน

       - ขออนุมัติเผยแพร่คู่มืออำนวยความสะดวกและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

         - ระบบการอำนวยความสะดวก 

         - หลักฐานการเผยแพร่ผ่านเว็ปไชต์หน่วยงาน (เอกสารเพิ่มเติม)

         - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

view