สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB24 รายงานติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและแผนจริยธรรม

       - บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปราม

         - รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราม

         - รายงานผลกำกับติดตามแผนส่งเสริมจริยธรรม (เอกสารเพิ่มเติม)

         - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                                                                                                                                      ต่อ (EB25...)

view