สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB15 ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อสาธารณชน

   - บันทึกลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

    - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    - หนังสือส่งประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

    - ภาพประกาศเจตจำนงสุจริต

    - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                        ต่อ (EB16...)

view