สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB14 ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก

     - บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ITA  (เอกสารเพิ่มเติม)

      - คำสั่งและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  (เอกสารเพิ่มเติม)

      - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางITA (เอกสารเพิ่มเติม)

    

                                                                                                                                                         ต่อ (EB15...)

      

view