สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB13 มาตรการในการบริหารผลปฏิบัติราชการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

    ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มี

     บันทึกแจ้งประกาศมาตรการฯ

     - บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

     - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                           ต่อ (EB14...)

view