สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB9  การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

     บันทึกเผยแพร่ข้อมูลและฟอร์มบนเว็บไซด์

      - Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

      - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                               ต่อ (EB10...)

view