สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 EB3-เผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี 2563 

        บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่สำเนาหนังสือโครงการรายงานจัดซื้อจัดจ้าง

          - โครงการการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 5000 ขึ้นไป

          - หน้าจอegpงบมากกว่า5000

          - โครงการการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 100000 ขึ้นไป

          - หน้าจอ egpงบมากกว่า 100,000

          -หลักฐานเผยแพร่แผนบนเวปไซต์และปิดประกาศไว้ที่สำนักงาน (เอกสารเพิ่มเติ่ม)

          - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                                                                                                                                                 ต่อ (EB4...)

                                                                                                                   

view