สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

      22.1 บันทึกข้อความการจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่  (ดาวน์โหลด)

        22.2 ขอเชิญประชุม    (ดาวน์โหลด)

        22.3 รายชื่อผู้เข้าประชุม   (ดาวน์โหลด)

        22.4 ภาพการประชุม   (ดาวน์โหลด)

        22.5 รายงานการประชุม   (ดาวน์โหลด) 

        22.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   (ดาวน์โหลด)

view