สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

     19.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  (ดาวน์โหลด)

       19.2 กลุ่มจิตแจ่มใส กายเบิกบาน ทำงานโดยธรรม  (ดาวน์โหลด)

       19.3 บันทึกข้อความการจัดตั้งกลุ่ม  (ดาวน์โหลด)

view