สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

         15.1 บันทึกลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์  (ดาวน์โหลด)

            15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  (ดาวน์โหลด)

            15.3 หนังสือส่งประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   (ดาวน์โหลด)

            15.4 ภาพประกาศเจตจำนงสุจริต  (ดาวน์โหลด)

            15.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์   (ดาวน์โหลด)

view