สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

     14.1 บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  (ดาวน์โหลด)

       14.2 รายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  (ดาวน์โหลด)

       14.3 รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก   (ดาวน์โหลด)

       14.4 .แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์   (ดาวน์โหลด)

view