สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

     11.1 บันทึกข้อความผลการปฏิบัติงาน (ดาวน์โหลด)

       11.2 ผลปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์ที่ 1 (ดาวน์โหลด)

      11.3 ผลการปฏิบิติราชการยุทธศาสตร์ที่ 2 (ดาวน์โหลด)

      11.4 ผลปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์ที่ 3 (ดาวน์โหลด)

      11.5 ผลการปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์ที่ 4  (ดาวน์โหลด)

      11.6 ผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (ดาวน์โหลด)

      11.7 Print Screen จาก Web site  (ดาวน์โหลด)

      11.8 แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)view