สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

      10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ (ดาวน์โหลด)

         10.2 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ (ดาวน์โหลด)

        10.3 .แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหาร

                ส่วนภูมิภาค (ดาวน์โหลด)

view