สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


        9.1 บันทึกเผยแพร่ข้อมูลและฟอร์มบนเว็บไซด์  (ดาวน์โหลด)

          9.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (ดาวน์โหลด)

                9.3 Print Screen จาก Web site  หลักฐานที่เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

view