สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       8.1 บันทึกข้อความในประกาศ  (ดาวน์โหลด)

         8.2 คำสั่งข้อสั่งการ กรอบแนวทางด้านการเผยแพร่ข้อมูล  (ดาวน์โหลด)

              8.3 บันทึกเผยแพร่ข้อมูลและฟอร์มบนเว็บไซด์  (ดาวน์โหลด)

         8.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

        8.5 .บันทึกข้อความรับทราบติดตามผล  (ดาวน์โหลด)

view