สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

        4.1 บันทึกขออนุมัติประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่(ดาวน์โหลด)

          4.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม62 (ดาวน์โหลด)

          4.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน62 (ดาวน์โหลด)

          4.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม62 (ดาวน์โหลด)

          4.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน62 (ดาวน์โหลด)

          4.6 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  (ดาวน์โหลด)

view