สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

        3.1 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่โครงการรายงานจัดซื้อจัดจ้าง (ดาวน์โหลด)

           3.2 โครงการการจัดซื้อจัดจ้างงบเกิน 5000 ขึ้นไป  (ดาวน์โหลด)

           3.3  หน้าจอegpงบเกิน 5,000  (ดาวน์โหลด)

          3.4 โครงการจัดซื้อจ้าง 100,000 บาท (ดาวน์โหลด)

          3.5 หน้าจอegp มากกว่า100,000   (ดาวน์โหลด) 

             3.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

     

view