สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ


             25.1  มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

        25.2 รายงานประชุม   (ดาวน์โหลด)

        25.3 หนังสือส่งประกาศให้ฝ่ายต่างๆ   (ดาวน์โหลด)

        25.4 บันทึกการรับทราบรายงานผลการกำกับ   (ดาวน์โหลด)

        25.5 .ฟอร์มบนเว็บไซด์  (ดาวน์โหลด)

view