สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     24.1 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตามแผนป้องกัน  (ดาวน์โหลด)

      24.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราม  (ดาวน์โหลด)

      24.3 .แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   (ดาวน์โหลด)

view