สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     23.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  (ดาวน์โหลด)

       23.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  (ดาวน์โหลด) 

       23.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (ดาวน์โหลด) 

view