สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบลอค บ้านดง ตามแบบเลขที่ 3882/2526

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบลอค บ้านดง ตามแบบเลขที่ 3882/2526

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบลอค บ้านดง ตามแบบเลขที่ 3882/2526 ที่รพ.สต. บ้านดง ระดับหน่วยบริการ(70%) ภายในวันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้ *เงื่อนไข* 1. ใบเสนอราคา 2. เสนอราคาตาม BOQ ตามของทางโรงพยาบาลและประทับตราบริษัทและลงนามกำกับผู้เสนอราคา พร้อมเบอร์โทรศัพท์

Tags :

view