สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อค ตามแบบเลขที่ 3882/2526 ที่รพ.สต. ศรีสุขสำราญ ระดับหน่วยบริการ(70%) ภายในวันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อค ตามแบบเลขที่ 3882/2526 ที่รพ.สต. ศรีสุขสำราญ ระดับหน่วยบริการ(70%) ภายในวันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ 

ราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อค ตามแบบเลขที่ 3882/2526 ที่รพ.สต. ศรีสุขสำราญ

 ระดับหน่วยบริการ(70%) ภายใน
วันที่ 26 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. 
หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้ *เงื่อนไข* 
1. ใบเสนอราคา 2. เสนอราคาตาม BOQ ตามของทางโรงพยาบาลและประทับตราบริษัทและลงนามกำกับผู้เสนอราคา พร้อมเบอร์โทรศัพท์

Tags :

view