สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ)ที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ แบบเลขที่ 2406 ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2563ถึง 22 กันยายน 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้ *เงื่อนไข* 1. ใบเสนอรา

Tags :

view