สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผูป่วยใน อาคารคลีนิกโรคเรื้อ และอาคารตึกสงฆ์อาพาธ ที่โรงพยาบาลอุบลรัตน์ (20%) ภายในวันที่ 21 ส.ค. 2563ถึง 2 กันยายน 2563 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้ *เ

Tags :

view