สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคาจ้างก่อสร้าง โดมหลังคาอเนกประสงค์ วันที่ 24 มิ.ย. 2563 ถึง 15 กรกฎาคม 2563 (เวลา 16.00น.)หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้ *เงื่อนไข* 1. ใบเสนอราคา 2. เสนอราคาตาม BOQ ตามของทางโรงพยาบาลและประทับต

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคาจ้างก่อสร้าง โดมหลังคาอเนกประสงค์ วันที่ 24 มิ.ย. 2563 ถึง 15 กรกฎาคม 2563 (เวลา 16.00น.)หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้ *เงื่อนไข* 1. ใบเสนอราคา 2. เสนอราคาตาม BOQ ตามของทางโรงพยาบาลและประทับต

Tags :

view