สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคาจ้างก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อค รพ.สต. ศรีสุขสำราญ วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563 (เวลา16.00น.) หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้ *เงื่อนไข* 1. ใบเสนอราคา 2. เสนอราคาตาม BOQ ตามขอ

ตารางราคากลางและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคาจ้างก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบล็อค  รพ.สต. ศรีสุขสำราญ  วันที่ 1 มิ.ย. 2563  ถึง  12 มิถุนายน  2563 (เวลา16.00น.)  หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้ *เงื่อนไข*  1. ใบเสนอราคา  2. เสนอราคาตาม BOQ ตามขอ

Tags :

view