สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ลำดับขั้นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล (บันได 3 ขั้นสู่ HA)

                 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ได้มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ(Hospital  Accreditation) เพื่อพัฒนาระบบบริการให้ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยมีการเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 จนสามารถผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA / HPH ในปีงบประมาณ 2552 ปัจจุบัน โรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  พ. ศ.2549 ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามแบบการประเมินมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อเตรียมรับการตรวจ Re-accredit ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม   

 

วัน/เดือน/ปี

ความก้าวหน้าในการพัฒนา

      มี.ค.2547

-  รับกิตติกรรมประกาศผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA ขั้น 1

      มี.ค.2549

-  รับกิตติกรรมประกาศผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA ขั้น 2

  6  มี.ค.2552

-  รับกิตติกรรมประกาศผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA / HPH  ระยะเวลาในการรับรอง    1 มี.ค. 2552 - 28 ก.พ. 2554

25 พ.ค. 2553

-  รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด (Verification  Survey)

28 พ.ย. 2553

-  รับการเยี่ยมทีมผู้บริหารสัญจร  จากทีมผู้บริหารสูงสุด

 

 

view