สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม

         - ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

       - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

       - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมฯ (เอกสารเพิ่มเติม)

       - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                                               ต่อ (EB24...)

view