สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB8  มาตราการกลไกระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

    บันทึกข้อความ คำสั่งข้อสั่งการ กรอบแนวทางด้านการเผยแพร่ข้อมูล  (เอกสารเพิ่มเติม)

     - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล  (เอกสารเพิ่มเติม)

     - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  (เอกสารเพิ่มเติม)

     -แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

                                                                                                                                              ต่อ (EB9...)

view