สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

        4.1 บันทึกข้อความแจ้งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตเผยแพร่ (ดาวน์โหลด)

          4.2 แบบสรุปผลการจัดซื้อจ้าง (ดาวน์โหลด)

          4.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ดาวน์โหลด)

view