สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบปลูกต้นไม้ยืนต้น

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนปลูกต้นไม้ยืนต้นสู่การพึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง ๑ ล้านครอบครัวทั่วอีสาน โลกของเราทุกวันนี้นับวันแต่จะร้อนมากขึ้นทุกวัน เ......

อ่านต่อ
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 นครขอนแก่นเกมส์ จังหวัดขอนแก่น

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 นครขอนแก่นเกมส์ จังหวัดขอนแก่น

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30“นครขอนแก่นเกมส์” จะจัดขึ้นในวันที่21-25 มีนาคม พ.ศ. 2555การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาต......

อ่านต่อ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

ปรับปรุงสารสนเทศ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ในระบบ LAN เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในระบบบริการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นมา ......

อ่านต่อ
กฎหมายไอทีรู้ไว้  ห่างไกลคุก

กฎหมายไอทีรู้ไว้ ห่างไกลคุก

ปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารทนเทศ (ไอที) ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการค้า การศึกษา การติดต่อสื่อสารประโยชน์ของอิ......

อ่านต่อ

EB 2

...

อ่านต่อ

แผยปฏิบัติงาน คปสอ.อุบลรัตน์ เดือนเมษายน 2555

แผนปฏิบัติงาน คปสอ.อุบลรัตน์ เดือน เมษายน 2555 วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 2 เม.ย. 55 8-......

อ่านต่อ
เกษตรปราณีต 1 ตารางวา

เกษตรปราณีต 1 ตารางวา

เกษตรประณีต ๑ ตารางวา ๑๐๐๐ บาทต่อปี ปลอดสารเคมี พร้อมยางนา ๑ ต้น และต้นไม้ยืนต้นอีก ๓ ต้น โดย.....นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร “ศีลธรรมไม่ก......

อ่านต่อ
กุญแจสำคัญสู่ชุมชนเป็นสุข

กุญแจสำคัญสู่ชุมชนเป็นสุข

กุญแจสำคัญสู่ชุมชนเป็นสุขถอดบทเรียนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน โดย...นางทัศนี สรรค์นิกร หลังจากเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน......

อ่านต่อ
ชะอมปลอดสารเคมี

ชะอมปลอดสารเคมี

ชะอมปลอดสารเคมี โดย...พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร การวิจัยทางการแพทย์หลายๆ ชิ้นพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็งของหลายๆ อวัยวะกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิ......

อ่านต่อ
รายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ 3/55

รายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ 3/55

รายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็งด้วยต้นไม้ยืนต้นสร้างบ้านได้มากกว่า ๙๙ ชนิด มาก......

อ่านต่อ

“ข้าวโพดปลอดสารเคมี”

“ข้าวโพดปลอดสารเคมี” โดย...แพทย์หญิงทานทิพย์ ธำรงวรางกูร การวิจัยทางการแพทย์หลายๆ ชิ้น พบความสัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็งของหลายอวัยวะ......

อ่านต่อ

ความก้าวหน้าประชาคมสุขภาพอำเภออุบลรัตน์

ความก้าวหน้าประชาคมสุขภาพอำเภออุบลรัตน์ โดย ...ทีมข่าวประชาคมอำเภออุบลรัตน์ ประชาคมสุขภาพอำเภออุบลรัตน์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรวมพลังพัฒนาอำ......

อ่านต่อ

ครอบครัวเข้มแข็ง

ครอบครัวเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยเข้มแข็ง โดย....ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ)นายแพทย์ประเวศ วะสี ๑. ยุทธศาสตร์สร้างครอบครัวไทยเข้มแข็ง สิ่งสำ......

อ่านต่อ

รายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔

รายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เรื่อง “ครอบครัวพึ่งตนเองได้” วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘......

อ่านต่อ

ครอบครัวพึ่งตนเองได้

เรื่องจากปก....ครอบครัวพึ่งตนเองได้.... โดย..นายแพทย์อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม ถ้าครอบครัวพึ่งตนเองได้ สั......

อ่านต่อ

ความก้าวหน้าเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน

โดย...ทีมข่าวเครือข่ายฯ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานได้เห็นโอกาสที่เกษตรกรจะปฏิรูปประเทศไทย หรือ “กปป” ที่จะทำให้ประเทศไทยเ......

อ่านต่อ
พ่อสำเริง    เย็นรัมย์

พ่อสำเริง เย็นรัมย์

โดย...จารีรัตน ปรกแก้ว ๑. ภูมิหลัง: ลักษณะสินทรัพย์ และลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะสินทรัพย์ พ่อสำเริง เย็นรัมย์ (ปีเกิด พ.ศ. ๒๕๐๐) เป็นบุตรลำดับที่ ๓......

อ่านต่อ
พ่อคำเดือง   ภาษี

พ่อคำเดือง ภาษี

ปราชญ์ชาวบ้าน นักคิด นักพูด นักปฏิบัติแห่งยุคสมัย ภูมิหลังในสุวรรณภูมิ พ่อคำเดื่อง ภาษี เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๕ เป็นลูกคนที่ ๖ ในบรรดาลู......

อ่านต่อ
ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย

ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย

โดย....ศ.นพ.ประเวศ วะสี ๑. ความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร มนุษย์ต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ ในการดำรงชีวิต สมัยก่อนคนเราเกิดมาก็มีสิทธิในการใช้ที่ดิน......

อ่านต่อ

รายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ๒/๒๕๕๔

รายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง “ยางนา ๙๙๙,๙๙๙,๙๙๙ ต้น ทั่วไทยกับการปฏิรูปประเทศไทย” วัน......

อ่านต่อ
ดอกกระเจียวปลอดสารเคมี

ดอกกระเจียวปลอดสารเคมี

โดย...พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร การวิจัยทางการแพทย์หลายๆ ชิ้นพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็งของหลายๆ อวัยวะกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอาหารและสมุนไพรที่มน......

อ่านต่อ
กำนันนิคม  ฝ่ายบุตร

กำนันนิคม ฝ่ายบุตร

กำนันนิคม ฝ่ายบุตร กำนันตำบลนาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วัย 58 ปี เจ้าของรางวัลกำนันแหนบทองคำปี 2550 แต่กว่าจะได้มาซึ่งรางวัลแห่งเกียรติ ยศนี้สุดแสนยาก......

อ่านต่อ
ถั่วเขียวปลอดสารเคมี

ถั่วเขียวปลอดสารเคมี

ถั่วเขียวปลอดสารเคมี การวิจัยทางการแพทย์หลายๆ ชิ้น พบความสัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็งของหลายอวัยวะกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอาหารและสมุนไพรที่มนุษย์กินเข้......

อ่านต่อ
พ่อชาลี  มาระแสง

พ่อชาลี มาระแสง

ปราชญ์ชาวบ้านนักปลูกต้นไม้ ... อำนาจเจริญ ภูมิหลัง  พ่อชาลี มาระแสง เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๕ อายุ ๗๙ ปี เป็นบุตรชายคนเดียวของนายเหร......

อ่านต่อ
ภาคธุรกิจกับการพัฒนา

ภาคธุรกิจกับการพัฒนา

ภาคธุรกิจกับการพัฒนา โดย...ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี “ ระบบร่างกายของเราเป็นปกติสุขได้ เพราะเซลล์ทุกเซลล์และอวัยวะทุกอวัยวะ บูรณาการเป็......

อ่านต่อ
“เห็ดมหัศจรรย์”

“เห็ดมหัศจรรย์”

“เห็ดมหัศจรรย์” “เห็ดมหัศจรรย์” เป็นอาหารที่มีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจคือจากดอกตูมๆ เล็กๆ ในบรรยากาศที่เหมาะสมจะกลายเป็นดอกใหญ......

อ่านต่อ
เกษตร 1  ตารางเมตร

เกษตร 1 ตารางเมตร

โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกษตรประณีต ๑ ตารางเมตร ๑๐๐ บาทปลอดสารเคมี และลดโลกร้อนด้วยต้นยางนา ๑ ต้นและไม้สร้างบ้านได้ ๑ ต้น ดีต่อสุขภาพ หลัก......

อ่านต่อ
พยาบาลกล้วยๆ

พยาบาลกล้วยๆ

พยาบาลกล้วยๆ-พยาบาลชุมชน ธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตก็พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เป็นอันดับแรก เมื่อรู้ว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ......

อ่านต่อ
ต้นไม้ของพ่อ

ต้นไม้ของพ่อ

http://youtu.be/XfgNh9gXeFA...

อ่านต่อ
รณรงค์ไข้เลือดออก

รณรงค์ไข้เลือดออก

http://youtu.be/yvEfVVHvHow...

อ่านต่อ
บัตรทองสร้างสุข

บัตรทองสร้างสุข

http://youtu.be/w3M37z268EY...

อ่านต่อ
ทุนสมองของลูกน้อย

ทุนสมองของลูกน้อย

นมแม่ http://youtu.be/jihXvMUF0Ro...

อ่านต่อ
เกษตรปราณีต 1 ไร่

เกษตรปราณีต 1 ไร่

http://youtu.be/9gGPQmftT5M...

อ่านต่อ

ล้มแล้วต้องลุก

http://youtu.be/N4pNXtA9IXA...

อ่านต่อ
วปอ. ภาคประชาชน

วปอ. ภาคประชาชน

วปอ.(ภาคประชาชน) ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การปรับแนวคิดนี้สำคัญที่สุด และทำยากที่สุด จึงจำเป็นต้องปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศ......

อ่านต่อ
หลวงพ่อองค์ดำ พระคู่โรงพยาบาล

หลวงพ่อองค์ดำ พระคู่โรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อองค์ดำ ในอดีต หลวงพ่อองค์ดำ พระเกตุทรงบังตูม ปางนั่งขัดสมาธิพระหัตชี้แม่พระธรณีเป็นพยาน ตามที่คนไทยนิยมเรียกว่า &ldquo......

อ่านต่อ
สังคมเป็นสุข

สังคมเป็นสุข

http://youtu.be/wP7z50g01gg...

อ่านต่อ
นายเขียวนายแดง

นายเขียวนายแดง

http://youtu.be/78zEyrp-bWk...

อ่านต่อ
ยุทธการพอเพียง

ยุทธการพอเพียง

http://youtu.be/e0mjIg5RpY4...

อ่านต่อ
สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลเพื่อการเรียนรู้และเยียวยา

สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลเพื่อการเรียนรู้และเยียวยา

“ โรงพยาบาลอย่างนี้ ........ก็มีด้วยแฮะ ” แนวคิด บนพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน ของโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ซึ่งส่วนมากเป็นโครงสร้างอาคาร และบ้านพ......

อ่านต่อ
สวนส่งเสริมสุขภาพ

สวนส่งเสริมสุขภาพ

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้ดูแลสุขภาพพื้นที่ด่านหน้าของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ทางเข้า ซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนจะต่องผ่านเข้าออก เป็นหน้าเป็นตาของโรงพยาบาล และเป......

อ่านต่อ
อ้อยบาดตา  หนี้สินบาดใจ

อ้อยบาดตา หนี้สินบาดใจ

ใบอ้อยบาดตาหนี้สิน บาดใจ โดย....คุณกัญจนพร วงศ์ภักดี Èหลังปีใหม่ของทุกปี สมหวัง เมีย และลูกพร้อมด้วยสัมภาระมีข้าวเหนียว แจ่ว ปลาแห้ง จะต้องขึ......

อ่านต่อ

จามจุรี กับการสร้างครอบครัวและชุมชนเป็นสุข

จามจุรี กับการสร้างครอบครัวและชุมชนเป็นสุข โดย...คุณพรพรรณ ชัยมงคล การปลูกต้นไม้ยืนต้นตั้งแต่ ๙๙ ชนิดขึ้นไป ครอบครัวละไม่ต่ำกว่า ๙๙๙ ต้น ได้กลาย......

อ่านต่อ

เอาชนะความแก่เฒ่าด้วยการออกกำลังกาย

เอาชนะความแก่เฒ่าด้วยการออกกำลังกาย โดย...ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ “วิน” หรือ “วิงเวียนศีรษะ” เป็นอาการที......

อ่านต่อ

กวาดล้างไข้เลือดออกอยู่หมัด

โดย...อนันต์ ทอนฮามแก้ว ข่าวการเสียชีวิตของน้องภูมิในจอทีวี และหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เพียงสร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่พ่อแม่และญาติสนิทมิตรสหายเท่านั้น แ......

อ่านต่อ
มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก

http://youtu.be/hi9C02_N78M...

อ่านต่อ
ทูตไอโอดีน

ทูตไอโอดีน

http://youtu.be/jBZ5oM1RPSc...

อ่านต่อ

เกลือไอโอดีน

http://youtu.be/hOdnE_uhID0...

อ่านต่อ
มะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดี โดย....นายอนันต์ ทอนฮามแก้ว เป็นเรื่องน่ายินดีที่สถิติทางด้านสุขภาพพบว่า ภาคอีสานเป็นคนที่ฆ่าตัวตายต่ำที่สุดในประเทศไทย และฆ่าคนอ......

อ่านต่อ
ออกกำลังกายให้สูงใหญ่ได้มากที่สุด

ออกกำลังกายให้สูงใหญ่ได้มากที่สุด

มีคนสงสัยว่าออกกำลังกายยังไง แบบไหน ถึงจะทำให้ร่างกายเติบโต และมีส่วนสูงเพิ่ม เลยหาบทความเกี่ยวกับการออกกำลังกายและ growth hormone มาให้ได้รับความรู้ก......

อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน6 เชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง วันวิสาขบูชา กันดีอยู่แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบความเป็นมา และ......

อ่านต่อ
เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี”

เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี”

" มหัศจรรย์แห่งชีวิต 7 หลักคิด " จาก ว.วชิรเมธี (สำนักข่าวไทย) บางส่วนดีดีที่นำมาฝาก จากหนังสือ "มหัศจรรย์แห่งชีวิต 7 หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี" 1. ก......

อ่านต่อ

สงกรานต์

สงกรานต์ ....... เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอิน......

อ่านต่อ
view