สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
เกษตรปราณีต 1 ตารางวา

เกษตรปราณีต 1 ตารางวา

เกษตรประณีต ๑ ตารางวา ๑๐๐๐ บาทต่อปี ปลอดสารเคมี พร้อมยางนา ๑ ต้น และต้นไม้ยืนต้นอีก ๓ ต้น โดย.....นพ.อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร “ศีลธรรมไม่ก......

อ่านต่อ
กุญแจสำคัญสู่ชุมชนเป็นสุข

กุญแจสำคัญสู่ชุมชนเป็นสุข

กุญแจสำคัญสู่ชุมชนเป็นสุขถอดบทเรียนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน โดย...นางทัศนี สรรค์นิกร หลังจากเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน......

อ่านต่อ
ชะอมปลอดสารเคมี

ชะอมปลอดสารเคมี

ชะอมปลอดสารเคมี โดย...พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร การวิจัยทางการแพทย์หลายๆ ชิ้นพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็งของหลายๆ อวัยวะกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิ......

อ่านต่อ
รายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ 3/55

รายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านครั้งที่ 3/55

รายงานการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็งด้วยต้นไม้ยืนต้นสร้างบ้านได้มากกว่า ๙๙ ชนิด มาก......

อ่านต่อ
พยาบาลกล้วยๆ

พยาบาลกล้วยๆ

พยาบาลกล้วยๆ-พยาบาลชุมชน ธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตก็พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เป็นอันดับแรก เมื่อรู้ว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ......

อ่านต่อ
อ้อยบาดตา  หนี้สินบาดใจ

อ้อยบาดตา หนี้สินบาดใจ

ใบอ้อยบาดตาหนี้สิน บาดใจ โดย....คุณกัญจนพร วงศ์ภักดี Èหลังปีใหม่ของทุกปี สมหวัง เมีย และลูกพร้อมด้วยสัมภาระมีข้าวเหนียว แจ่ว ปลาแห้ง จะต้องขึ......

อ่านต่อ
view