สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประกาศนโยบายระบบการจัดการบริการสุขภาพ

ประกาศโรงพยาบาลอุบลรัตน์ เรื่อง นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลอุบลรัตน์  มีความห่วงใยต่อคุณภาพการบริการ  ความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริ...

อ่านต่อ
ตารางราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ที เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย

ตารางราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ ที เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย

 (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562  ในส่วนงบประมาณร้อยละ 20 ระดับจังหวัด)    สามารถเสนอราคา ภายในวันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562  เวลา 16.00 น. ห...

อ่านต่อ
ตารางราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ  เครื่องปั่นโลหิตอัดแน่นสำหรับห้องปฏิบัติการ(Hematocrit)

ตารางราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปั่นโลหิตอัดแน่นสำหรับห้องปฏิบัติการ(Hematocrit)

(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562  ในส่วนงบประมาณร้อยละ 20 ระดับจังหวัด)  สามารถเสนอราคา ภายในวันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562  เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดจ...

อ่านต่อ