สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
ตารางราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องส่องหลอดลมระบบวีดิทัศน์ สามารถเสนอราคา ภายในวันที่ 30 พ.ค.62 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้

ตารางราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องส่องหลอดลมระบบวีดิทัศน์ สามารถเสนอราคา ภายในวันที่ 30 พ.ค.62 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้

เงื่อนไข** 1. ใบเสนอราคา  2. เอกสารคุณลักษณะตามทางโรงพยาบาลและประทับตราบริษัทและลงนามกำกับผู้เสนอราคา     พร้อมเบอร์โทรศัพท์ หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ...

อ่านต่อ
ตารางราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 1 หัวตรวจ สามารถเสนอราคา ภายในวันที่ 24 พ.ค.62 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้

ตารางราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ 1 หัวตรวจ สามารถเสนอราคา ภายในวันที่ 24 พ.ค.62 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอราคาครั้งนี้

*เงื่อนไข* 1. ใบเสนอราคา  2. เอกสารคุณลักษณะตามทางโรงพยาบาลและประทับตราบริษัทและลงนามกำกับผู้เสนอราคา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลอุบลรัตน์

อ่านต่อ