สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ดอกกระเจียวปลอดสารเคมี

ดอกกระเจียวปลอดสารเคมี

โดย...พญ.ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร

การวิจัยทางการแพทย์หลายๆ ชิ้นพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็งของหลายๆ อวัยวะกับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตอาหารและสมุนไพรที่มนุษย์กินเข้าไป หลายประเทศจึงห้ามผลิตและห้ามนำเข้าสารเคมีเหล่านั้น แต่ประเทศไทยสารเคมีเหล่านี้ยังมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายตามร้านขายผลิตภัณฑ์ในการทำการเกษตรและตามแปลงของเกษตรกรทั่วไป เพื่อแก้ปัญหานี้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานได้สนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายเกษตรประณีต ๑ ไร่ ปลอดสารเคมี ซึ่งผลิตจนมีเหลือกินในครอบครัว เหลือแจกเพื่อนบ้าน และเหลือขายในชุมชน แล้วมาทำวิจัย โดยในปีนี้สนับสนุนเครือข่ายในการพัฒนาและวิจัยการผลิต ผัก ผลไม้ สมุนไพร และสัตว์ปลอดสารเคมีพื้นบ้านตามฤดูกาล และเดือนนี้ขอเสนอเรื่อง “ดอกกระเจียวปลอดสารเคมี” ซึ่งได้ระดมสมองเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญไว้ดังนี้ ประโยชน์ของดอกกระเจียว คือ ใช้เป็นอาหาร คือเป็นผักปลอดสารเคมี เป็นสมุนไพรขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ นอกจากนี้ยังใช้เป็นไม้ประดับสวยงามได้อีกด้วย การเตรียมพันธุ์ ทำได้โดยใช้เหง้าแก่ฝังดิน หรือแยกใส่ถุงดำ เพาะเป็นถุง หรืออาจจะใช้หน่อ ลำต้น เพื่อขยายพันธุ์ หรือใช้เมล็ดจากดอกกระเจียวแก่จัดมาเพาะใส่ถุงดำ หรือเพาะลงดินได้เลย เวลาที่เหมาะสมคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม การเตรียมดินและการเตรียมแปลง ทำโดยขุดหลุมกว้าง ๒๐ ซม. ยาว ๒๐ ซม. ลึก ๒๐ ซม. ห่างกันหลุมละ ๓๐ ซม. หรือตามใจชอบของผู้ปลูก รองหลุมด้วยปุ๋ยคอกจะทำให้ต้นสมบูรณ์และได้ดอกใหญ่ ควรปลูกเป็นแถวเหมาะกับการเก็บเกี่ยว และควรปลูกใต้ร่มไม้ เวลาที่เหมาะสมคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม การดูแลบำรุงรักษา ทำโดยรดน้ำวันละครั้ง ถ้าฝนตกไม่ต้องรดน้ำจนต้นกระเจียวติดดีแล้วจึงรดน้ำให้ห่างออกไป ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักชีวภาพ หรือแกลบใส่ใบไม้ กำจัดแมลงโดยใช้น้ำหมักสมุนไพรสูตรไล่แมลงและโชคดีที่ดอกกระเจียวส่วนมากไม่มีแมลงมาทำลาย นอกจากนั้นก็ทำที่กันคนและวัวมาเหยียบย่ำ การเก็บผลผลิต โดยเก็บดอกตูม ดอกบานและหน่ออ่อนในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ราคาผลผลิต ดอกกระเจียวราคาต่ำสุดกิโลกรัมละ ๒๐ บาท ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน สูงสุด ๕๐ บาทต่อกิโลกรัมในเดือนมีนาคม-เมษายน ต้นกระเจียวราคาต่ำสุดต้นละ ๓๐ บาท และสูงสุดต้นละ ๕๐ บาท ปัญหาและอุปสรรค ถ้ามีหญ้ามากต้นกระเจียวอาจตายได้ เคล็ดลับที่อยากบอกต่อ คือควรเก็บดอกตอนเช้าจะมีสรรพคุณทางยาดี เก็บดอกตูมจะกินได้นาน แยกต้นใส่กระถางจะใช้เป็นไม้ประดับได้ ถ้าปลูกมากๆ จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ใช้ใบตองห่อขายจะน่ากิน นำไม้มาเสียบขายจะได้ราคาดี

view